Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Dag van de ruimtevaart

Inleiding

De ruimtevaart is vooral in het nieuws als er iets nieuws wordt ontdekt over leven op een andere planeet, als er iets misgaat of als een bekend iemand (in Nederland bijvoorbeeld André Kuipers) mee mag de ruimte in. Voor ons is het ook allemaal niet zo bijzonder meer. Alle satellieten waar we dagelijks gebruik van maken is niet meer dan normaal en er is zelfs sprake van ruimtereizen voor gewone burgers. Wat weten de kinderen nou precies van de ruimtevaart? Kennen ze alle planeten van ons zonnestelsel, maken ze wel eens gebruik van Google Earth om met behulp van satellietfoto’s hun eigen woonplaats en -omgeving te bekijken? Dit en meer komt in deze les aan de orde.

Kern

Laat de kinderen in groepjes bespreken wat ze al weten over de ruimte en de ruimtevaart. Laat ze daarbij praten over mensen in de ruimte, de planeten om ons heen, de zon en de maan. Bespreek de antwoorden kort na en noteer een en ander op het bord. Weten de kinderen dat de aarde om de zon draait (en daar een jaar over doet)? Dat de maan om de aarde draait (in één maand)? En dat de aarde om zijn eigen as draait in 24 uur? Vertel dat de ruimtevaart onder andere heeft gezorgd voor de satellieten waarmee we televisie kijken en de weg kunnen vinden met behulp van een navigatiesysteem. Vertel dat satellieten ook wel kunstmatige manen worden genoemd, omdat ze ook in een baan om de aarde zweven. Laat de kinderen onderstaand filmpje zien over de eerste mens op de maan. Geef ze daarbij de volgende kijkvragen: 1. Hoe lang duurde de reis naar de maan? Let op: de kinderen moeten twee data uit het filmpje halen om dit te kunnen weten! (Van 16 tot 21 juli, dus vijf dagen) 2. Waarom moest de astronaut Mike Collins in het moederschip blijven? (Dat bleef om de maan cirkelen) 3. Hoe laat precies stapte Neil Armstrong als eerste mens op de maan? (Om vier voor elf) bespreek de antwoorden kort na.

Afsluiting

Vertel dat de kinderen in groepjes opdrachten gaan maken op het volgende werkblad. Elk groepje verdeelt de eerste drie opdrachten onderling, de vierde opdracht doen ze samen. Bespreek de antwoorden na afloop met de groep met behulp van het antwoordenblad. Tenslotte wordt de landing op de maan met het ei uitgevoerd. Let bij de opdrachten op de benodigdheden die op het werkblad zijn aangegeven!