Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

De Romeinen

Inleiding

Rekenen zal in de klas door de één vast leuker gevonden worden dan door de ander, maar is een heel belangrijk vak. De Romeinen wisten dat ook en hebben een mooi systeem van cijfers ontwikkeld om mee te rekenen. Dat was belangrijk bij de handel, dan kon je uitrekenen hoeveel je moest betalen en opschrijven wat je had gekocht. Daar had je natuurlijk ook taal voor nodig. Weten de kinderen welke taal de Romeinen spraken? En kennen ze de Romeinse cijfers? In deze les gaan ze met behulp van een werkblad met beide oefenen.

Kern

Vraag de kinderen wat ze al weten van de Romeinen. Laat ze in groepjes overleggen over wat er al bekend bij ze is. Vraag daarbij ook wat ze weten van de taal en de cijfers die werden gebruikt. Bespreek dit met de klas na. Zorg dat Latijn op het bord staat en een aantal van de cijfers. Vertel dat de kinderen in deze les gaan oefenen met Romeinse cijfers en met het Latijnse alfabet. Laat ze eerst onderstaand filmpje zien. Geef ze daarbij de volgende kijkvragen: 1. Noem twee dingen die de Romeinen deden in hun vrije tijd. (Amfitheater, thermen of bordspelletjes doen) 2. Hoe schrijf je de negen in Romeinse cijfers? (IX) 3. Welke letter staat voor het cijfer 100? (C)  Bespreek de antwoorden kort na.

Afsluiting

Vertel dat de kinderen een werkblad krijgen waarmee ze gaan rekenen met Romeinse cijfers en gaan schrijven in het Latijnse alfabet. Als het nodig is kan je eerst de regels klassikaal behandelen hoe je rekent met Romeinse cijfers. Dit staat uitgelegd op het werkblad. Bij het rekenen kan er samengewerkt worden in tweetallen, de tekst moeten de kinderen zelf schrijven. Deel de werkbladen uit, ieder kind krijgt een eigen werkblad. Na een minuut of twintig kan je de antwoorden klassikaal bespreken met behulp van het antwoordenblad. Je kan afsluiten in het latijn: Hic est finis: Dit is het eind (van de les).