Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Moederdag

Inleiding:

Om een cadeau te kopen is geld nodig. Leerlingen kunnen voor een verjaardag zelf een cadeau kopen of vragen of vrienden mee willen doen. Ga met de leerlingen in de kring zitten en vraag aan de leerlingen of ze weleens iemand verrast hebben met een cadeau en wat ze dan hebben gegeven. Is er een cadeautje gekocht of hebben de leerlingen zelf een cadeau gemaakt, bijvoorbeeld voor Moeder- of Vaderdag? Wat vinden ze leuk om te geven en waar vinden ze een cadeau? Kijk vervolgens met de leerlingen naar onderstaande video ‘Cadeau kopen’ en geef de leerlingen de volgende kijkvragen mee: waar kun je inspiratie vandaan halen om een leuk cadeautje te kopen? En waar zijn cadeautjes te koop? Bespreek de kijkvragen na het bekijken van de video klassikaal.

Kern:

Na het bespreken van de kijkvragen, worden de leerlingen uitgedaagd om zelf na te denken over het kopen of maken van een cadeautje. Maak kaartjes met daarop verschillende situaties waarbij leerlingen een cadeautje kunnen kopen, zoals: een verjaardagsfeestje, een bruiloft, het halen van een zwemdiploma, voor een familielid dat in het ziekenhuis ligt of voor Vader- of Moederdag. Deel de klas op in groepjes van vier of vijf leerlingen en geef ieder groepje een kaartje met een situatieschets. Laat de groepjes een toneelstukje in elkaar zetten en help de leerlingen door op een tafel allerlei attributen klaar te leggen, zoals portemonnees, bankpasjes, boodschappentassen, reclamefolders, zakken snoep of een fruitmand, uitnodigingen voor feestjes en knutselspullen. Zet onderstaande actiepunten op het bord en geef de leerlingen de opdracht dat deze in het stukje moeten terugkomen. Ieder groepje mag tien minuten oefenen.

Aandachtspunten toneelstukje:
• Welke rollen zijn er nodig in het toneelstukje?
• Hoe bereid je je voor op het kopen van een cadeautje?
• Ga je samen het cadeau kopen, waarom is dat handig?
• Waar en hoe ga je het cadeau aanschaffen?
• Wat is er nodig als jullie zelf een cadeau gaan maken?

Afsluiting:

Bespreek eerst met de leerlingen hoe de toneelstukjes zijn gegaan. Vertel dat het er bij een cadeau kopen omgaat dat de leerlingen zich verplaatsen in degene voor wie ze het cadeau kopen. Het gaat er niet om wat jij graag zou willen hebben, maar wat de ander graag zou willen ontvangen. Het is ook leuk om een cadeau te maken, zoals voor Moeder- of Vaderdag. Op 13 mei is het weer Moederdag. Dan vinden de leerlingen het ook leuk om hun moeder te verrassen met een zelfgemaakt cadeau, zoals een zelfportret van papier! Dat kan met de creatieve opdracht ‘zelfportret van papier’ van het lespakket ‘Papier & Karton’. Klik hier voor het stappenplan die de leerlingen moeten doorlopen en de benodigdheden. Tip: gebruik van dit lespakket de creatieve opdracht ‘Cadeaupapier maken’ om het zelfportret in te pakken met zelfgemaakt cadeaupapier! Erg handig voor een les handvaardigheid!