Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Online pesten

Inleiding:

Praten over pesten is lastig, want leerlingen schamen zich als ze iemand gepest hebben of vinden het moeilijk om op te komen voor een kind dat gepest wordt. Op de vraag of er gepest wordt in de klas wordt vaak ontkennend gereageerd. Om het thema te introduceren vertel je eerst iets over de impact van pesten. Het doel hiervan is om begrip te kweken en te verduidelijken wat de gevolgen kunnen zijn. Het is niet de bedoeling om leerlingen het idee te geven dat ze falen als ze niet ingrijpen.

Kern:

Schakel nu over naar digitaal pesten. Kinderen groeien op met internet, tablets en smartphones. Dit is niet zonder gevaar. Vraag aan uw leerlingen wat zij al weten van mediawijsheid. Waar gebruiken zij social media voor? Waar moet je voor oppassen als je gebruikmaakt van social media? Laat uw leerlingen vervolgens onderstaande video zien. Bespreek deze daarna met de leerlingen. Komen sommige elementen uit het filmpje overeen met wat de leerlingen van te voren hebben bedacht?

Afsluiting:

Laat de kinderen in twee- of in viertallen omgangsregels opstellen voor social media en opschrijven op een blad. De kinderen kunnen de video en de besproken vragen als leidraad gebruiken. Stel daarna een lijst op van de tien meest gekozen rechten die de leerlingen hebben bedacht. Bespreek de gedragsregels die de leerlingen hebben bedacht klassikaal en hang deze lijst op in de klas.