Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Respect

Inleiding:

Kinderen staan erom bekend geen blad voor de mond te nemen. Dat kan soms confronterend zijn. Zeker in het geval iemand er anders uitziet dan zij gewend zijn, zoals mensen met een gezichtsafwijking. Van 9 tot 15 november 2015 vindt de Week van Respect plaats. Praat hierover met uw leerlingen en voorkom dat mensen met een gezichtsafwijking worden buitengesloten. Wat weten de leerlingen eigenlijk over gezichtsafwijkingen? Hoe zijn die ontstaan? Hoe zou het voelen om in de schoenen te staan van iemand die anders is? Bespreek dit met elkaar en bekijk daarna klassikaal onderstaande video.

Kern:

Geef uw leerlingen een aantal kijkvragen mee. Wat zie je als je naar Maybritt kijkt? Wat vind je van de manier waarop er in het zwembad en in het restaurant op haar aanwezigheid wordt gereageerd? Hoe zou jij in die situaties reageren? Verdeel de klas in groepjes van vier kinderen en laat hen met elkaar in gesprek gaan over de antwoorden. Geef vervolgens klassikaal ieder groepje om en om de beurt om hun antwoorden te presenteren. Welk gedrag acht de klas wenselijk? En welk gedrag niet?

Afsluiting:

Hoe kunnen kinderen nou beter te weten komen hoe het voelt om een gezichtsafwijking te hebben, dan door voor even in de schoenen te staan van iemand met een gezichtsafwijking? Sluit de les daarom af met een rollenspel. Verdeel de klas opnieuw in groepjes van vier kinderen. Ieder groepje krijgt een situatieschets van dit werkblad. Deze situatieschets beelden zij voor de klas uit. Laat ieder kind na afloop van het rollenspel een reflectieformulier invullen: Wat hebben ze geleerd? Hoe hebben ze het rollenspel ervaren? Hoe zouden ze reageren als ze iemand tegenkomen met een gezichtsafwijking? Waarom? Bespreek het reflectieformulier en het rollenspel klassikaal.