Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Het stichtingsabonnement van KlasseTV

KlasseTV voor onderwijs met klasse!

U heeft net voor tien scholen digitale schoolborden aangeschaft, een investering van 50.000 euro per school. Dat is niet niks. Nu blijkt dat de scholen de borden niet optimaal benutten én dat de scholen niet beschikken over goed digitaal lesmateriaal.

Geïntrigeerd?

Lees verder en neem contact op met KlasseTV  op 0346-219219 of via info@klassetv.nl

U heeft de mogelijkheid om een voordelig stichtingsabonnement op KlasseTV af te sluiten voor de scholen die aangesloten zijn bij uw organisatie. KlasseTV is de portal voor het basisonderwijs, eenvoudig, leuk en bovenal educatief. KlasseTV ontwikkelt innovatief, digitaal en thematisch lesmateriaal voor het primair onderwijs. Op KlasseTV vindt de leerkracht digitale lespakketten, educatieve spellen en videoclips bij iedere les. KlasseTV is dus meer dan de naam in eerste instantie doet vermoeden.

Het abonnement

Een school betaalt €0,19 per leerling per maand en eenmalige inschrijfkosten van €39,50. Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en is per kalendermaand schriftelijk opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Het stichtingsabonnement

Met het stichtingsabonnement is het mogelijk een staffelkorting te ontvangen op de reguliere abonnementsprijs. Dit is van toepassing wanneer meer scholen van dezelfde organisatie een abonnement afsluiten op KlasseTV.

De staffelkorting

Deze korting is van toepassing per bovenschoolse organisatie of stichting en afhankelijk van het percentage van het aantal scholen dat een abonnement afsluit.

KlasseTV hanteert de volgende staffeling:

40% van de scholen = 5% korting
50%                             = 10% korting
75%                             = 15% korting
100%                           = 20% korting.

Wanneer een stichting een contract sluit voor alle scholen én voor drie jaar, dan ontvangt de stichting 30% korting.

Algemene Vereniging Schoolleiders

Als AVS-lid ontvangt een school een korting van 50% op de eenmalige  inschrijfkosten.

 

Wat biedt KlasseTV nog meer ?????

KlasseTV biedt tevens workshops aan ter ondersteuning van het gebruik van digitaal lesmateriaal.

Noot: alle bedragen zijn exclusief BTW