Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

KlasseTV blijkt heel goed inzetbaar zonder digitaal schoolbord

Er zijn veel manieren waarop u KlasseTV kunt inzetten. We lichten er drie uit, waarop KlasseTV van Peter te Riele (onderwijsbegeleider en ontwikkelaar van de workshops van KlasseTV) en uw collega’s tips ontvingen:

  • Geen digitaal schoolbord en geen beamer, maar wel computers;
  • Geen digitaal schoolbord op school, maar wel een beamer;
  • Geen digitaal schoolbord in mijn klas, maar bij mijn collega wel.

Peter te Riele, onderwijsbegeleider en ontwikkelaar van de workshops van KlasseTV en uw collega’s geven de volgende onderstaande tips.

Geen digitaal schoolbord en geen beamer, maar wel computers

Veel scholen hebben nog geen digitale schoolborden of beamers. Toch weten ze op slimme wijze gebruik te maken van hun abonnement op KlasseTV. De kinderen werken zelfstandig, individueel in tweetallen of groepjes aan hun pc. Door de leerlingen een gerichte opdracht mee te geven, bijvoorbeeld in een weektaak weten ze precies welke clips bekeken moeten zijn voor een bepaalde les of na afloop daarvan. Of u nu wel of geen kijkvraag meegeeft, uw leerling kunnen zo prima aan de slag.

Het mooie van deze werkwijze is dat er gedifferentieerd kan worden op maat. Alle vormen van differentiatie kunnen in deze organisatievorm worden toegepast: niveau, tempo, interesse, voorkeur en leerstijl. Door een goede evaluatie of reflectie in te bouwen houdt u zicht op de prestaties van de kinderen.

Wat voor de fragmenten geldt, geldt ook voor de digitale spellen en de projecten. Op een zeer efficiënte manier wordt omgesprongen met de lestijd en wordt er recht gedaan aan verschillen tussen kinderen. Kortom: KlasseTV op de pc is zo gek nog niet!

“Ik laat de leerlingen op hun stoeltje vlak bij de laptop zitten (draadloos internet is dan wel erg handig). Zo kunnen zij uitstekend kijken naar het beeldscherm. Het is echt groot genoeg, de leerlingen klagen nooit over een te klein beeld.

Natuurlijk kun je de leerlingen ook individueel en in kleine groepjes naar KlasseTV laten kijken. Het is ook mogelijk de computer te verbinden met de TV. Je hebt dan al een groter beeld. Zonder beamer en digibord kun je uitstekend met KlasseTV werken!”
Luc Opdam, OBS De Molenwiek in Haarlem

Geen digitaal schoolbord op school, maar wel een beamer

Met de hele klas of in de kleine kring naar een KlasseTV-fragment kijken kan een belangrijke meerwaarde hebben. De leerlingen krijgen zo de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over datgene wat ze gezien hebben. Een beamer met groot scherm doet hiervoor nauwelijks onder voor het digitale schoolbord. Op zo’n groot scherm zien kinderen meer dan op een televisie. Wanneer u voor gebruik van de beamer de klas moet verbouwen dan kunt u een aantal fragmenten uit de verschillende methoden clusteren.

Belangrijk voordeel van een losse beamer in de klas is de hoge flexibiliteit. Je kunt er snel mee organiseren en van plaats wisselen. Daarnaast de relatief lage aanschafprijs (400 tot 700 Euro). Dat maakt de beamer een geduchte concurrent van het digitale schoolbord.

“Op school hebben wij een beamer en scherm in elk lokaal. Elke leerkracht heeft een PC op zijn of haar bureau om zo snel en eenvoudig de les visueel te kunnen maken met de beamer. Dit werkt tot grote tevredenheid!

Elke klas gebruikt de beamer met scherm meerdere keren per dag. Met behulp van de ‘presenter’ (afstandsbediening) kun je als leerkracht bijvoorbeeld in de kring blijven zitten en de volgende afbeelding tonen. De twee digitale schoolborden die we op school hebben gebruiken we voor andere doeleinden.”
Rien Boensma, Margrietschool in Heerde

Geen digitaal schoolbord in mijn klas, maar bij mijn collega wel

Op veel scholen wordt geëxperimenteerd met een digitaal schoolbord en daarom hangen er slechts één of twee in de hele school. Als uw klas geen digitaal bord heeft, kunt u meestal toch vrij gemakkelijk een werkvorm organiseren. Aangezien de clips van KlasseTV maximaal 5 minuten duren en goed toegankelijk via het internet, is het een kleine moeite om in het lokaal van uw collega iets met KlasseTV te doen. De betreffende klas moet in ieder geval naar gym waardoor er ruimte en tijd beschikbaar komt waarin uw leerlingen clips van diverse vakgebieden kunnen bekijken in de door u gewenste werkvorm.

Daarnaast kunnen de digitale spellen klassikaal gespeeld worden of kan één van de projecten aan de orde komen. Zo kan er met beperkte middelen optimaal gebruik gemaakt worden van het digitale schoolbord én KlasseTV. Door middel van creatief organiseren blijkt meer mogelijk dan menigeen denkt