Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Wat zeggen de gebruikers over KlasseTV?

“Ik zie KlasseTV als de start van meer”

Roelof Steenhuis, adjunct-directeur Willem Alexanderschool in Nieuwegein

Individueel of in groepjes werken met KlasseTV is goed te doen. Ik ben zelf dol op geschiedenis, een andere collega weer op natuuronderwijs. Het is helemaal niet moeilijk om zelf iets te organiseren met groepjes in je klas. Er zijn genoeg vragen en opdrachten te bedenken. Maar KlasseTV is ook fijn om leerlingen individueel te laten werken in vakken waar je niet zoveel mee hebt. Met KlasseTV maak je zo’n vak aantrekkelijk voor de leerlingen, al ligt je hart er niet.

Ik vind persoonlijk dat KlasseTV de leerkrachten niet te veel moet pamperen. De kracht van KlasseTV is juist het aanbod van clips bij de methode. Als leerkracht moet je creatief omgaan met die clips, je kunt er vragen bij bedenken om jouw kinderen in groepjes met de computer te laten werken. Ikzelf heb KlasseTV geregeld ingezet in een circuitmodel, daar leent het zich uitstekend voor. Je kunt vragen bedenken als ‘haal uit de clip alle woorden die met het onderwerp te maken hebben’ als uitbreiding van hun woordenschat. Je kunt leerlingen laten opschrijven welke vragen ze zouden willen stellen aan de hoofdpersoon van het clipje. Je kunt ze vervolgens op Google de antwoorden laten zoeken. Ik zie KlasseTV echt als de start van meer.’’

“De lespakketten zijn uitstekend samengesteld”

Rene Laenen, leerkracht groep 7/8 (cluster 4) en ICT-coördinator op De Burght in Maastricht

“Onlangs hebben we de traditionele jaarklassenindeling verlaten. We hanteren nu een clusterindeling met diverse leeftijdsgroepen bij elkaar. Ik ben nu bezig met het Olympische lespakket. De lespakketten zijn uitstekend samengesteld om de leerlingen in groepjes van verschillende leeftijden te laten werken aan een gemeenschappelijk project. De clips zijn motiverend en inspirerend en vormen een goede uitgangspositie voor de overige taken en opdrachten.”

“Er moet interactie zijn en uitleg en verwerking”

Hans Kalle, adjunct directeur van de Openluchtschool Breda, school voor langdurig zieke kinderen met leerachterstanden

‘’Wij hebben veel dyslectische kinderen op school. Het lezen van de grote lappen tekst in de boeken van de zaakvakken is heel moeilijk voor hen. Onze leerkrachten beginnen de les vaak met een introductie van het onderwerp en het bekijken van het filmpje van KlasseTV. We gebruiken hier de computers of de beamer voor.

Ons devies is: ‘Praatje Plaatje Daadje’. Kinderen leren via verschillende modaliteiten: auditief, tactiel, kinesthetisch en visueel. Dat geldt voor alle kinderen, niet alleen voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Wij gebruiken KlasseTV nog maar heel kort en we zijn erg enthousiast. In een van de klassen zag ik dat de leerkracht een filmpje van de Beeldbank gebruikte tijdens de geschiedenisles, maar eigenlijk was dat veel te moeilijk. En elke week kijken naar een tv-programma van twintig minuten levert niks op, dat is gewoon consumeren. Er moet interactie zijn en uitleg en verwerking. Dat biedt KlasseTV: korte shots en dan meteen verwerking. KlasseTV is prima voor de beeldvorming en onmisbaar voor kinderen met NLD-kenmerken.’’

“Werken met de computer moet zo laagdrempelig mogelijk zijn”

Gerwin Boevink, staf-coördinator ICT bij Delta, een stichting met 26 basisscholen in de regio Arnhem

‘’KlasseTV heeft een prima aanbod voor digitale schoolborden. We hebben gezocht naar aansprekende hulpmiddelen. Want leerkrachten zeggen: ‘mooi zo’n bord, maar wat kan ik er mee in de klas?’ KlasseTV is laagdrempelig, sluit aan op de methode en je kunt snel goede materialen vinden. Werken met de computer moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Zo’n thema als de Olympische Spelen op KlasseTV helpt leerkrachten om de computer te gebruiken, want het is een goed, actueel thema dat makkelijk is in te zetten. Als Deltascholen staan we voor het creëren van een ‘uitdagende, onderzoekende leeromgeving’. KlasseTV is hiervoor een goed middel en voor leerkrachten eenvoudig in gebruik. Dus al onze scholen hebben een account gekregen. Het gebruik van KlasseTV wisselt sterk per school. Op scholen die ‘vol’ staan met digiborden en waar het gebruik van ICT de gewoonste zaak van de wereld is, is KlasseTV vanzelfsprekend. Andere scholen zijn nog niet zover.’’

KlasseTV ook prima zonder beamer of digibord

Luc Opdam, leerkracht groep 6, De Molenwiek in Haarlem

“Ik laat de leerlingen op hun stoeltje vlak bij de laptop zitten. Zo kunnen zij uitstekend kijken naar het beeldscherm. Het is echt groot genoeg, de leerlingen klagen nooit over een te klein beeld. Natuurlijk kun je de leerlingen ook individueel en in kleine groepjes naar KlasseTV laten kijken. Het is ook mogelijk de computer te verbinden met de TV. Je hebt dan al een groter beeld. Zonder beamer en digibord kun je uitstekend met KlasseTV werken!”

Leerlingen uit groep 6/7 van basisschool De Regenboog in Rotterdam

“Leuk om te zien”

“Helaas zijn ze vaak te kort”

“Spannend”