Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Alien Alice

Alien Alice is een rekenspel over optellen, aftrekken, vermenigvuldigen (groep 4) en delen (groep 4) voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs in Nederland. Alle rekenoefeningen worden op verschillende manieren en niveaus aangeboden.

De opgaven bestaan uit verschillende moeilijkheidsniveaus. Zo wordt het leren rekenen en de ontwikkeling van rekenvaardigheden tijdens het hele schooljaar ondersteund. Voor groep 3 en 4 is een aangepaste versie. “Alien Alice” heeft geluidsondersteuning. Instructies over “Hoe speel ik het spel?” zijn tijdens de hele activiteit beschikbaar. Er is een printbare getallentekening aan het eind van elke activiteit. Dit wordt gebruikt als beloning en geldt ook als hulpmiddel om door te gaan met het rekenen.

Aanmelden voor dit lesmateriaal