Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Techniek

Om kinderen op jonge leeftijd te interesseren voor techniek, heeft de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs) in samenwerking met de VTB (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs) een nieuwe lesmethode ontwikkeld. Door middel van het vertalen van de theorie naar het maken van proefjes, brengen leerlingen op speelse wijze hetgeen dat ze zojuist geleerd hebben in praktijk. Met veelal eenvoudig materiaal bootsen kinderen alleen of in tweetallen situaties na waardoor de kracht van de 4 basiselementen zichtbaar wordt.

Zo ervaren zij bijvoorbeeld aan de hand van een proefje wat de werking van luchtdeeltjes en luchtstromen is en hoe wind reageert op een vleugel van een vliegtuig. Het lespakket is nog volop in ontwikkeling maar wij kunnen u alvast ter kennismaking twee lessen met bijbehorende proeven laten zien uit de serie ‘lucht’.

Vlieg

Waar bestaat het lichaam van een insect uit en hoe zit het met de werking van de ogen en de neus van bijvoorbeeld een vlieg? Een proef toont de leerling hoe een vlieg voedsel tot zich neemt.

 
Hovercraft

Wat is een hovercraft en hoe werkt het voertuig? Door de leerlingen zelf een hovercraft te laten maken, ervaren zij met eigen ogen de kracht en werking van het element lucht