Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

12 provincies voor je 12e

12 provincies voor je 12e is een lespakket waarin elke les één van de twaalf Nederlandse provincies centraal staat. Bij elke les hoort een lesbrief, werkblad, praatplaat en het reisprogramma Trein Battle. Samen met de digitale reisgids Zet je plaats op de kaart vormen alle onderdelen een gevarieerd aanbod. Door de combinatie van tekst, beeld en de interactieve elementen binnen het lesprogramma maken de kinderen kennis met de twaalf provincies, ontdekken ze bijzondere bestemmingen in Nederland en leren ze hun eigen dorp of stad beter kennen.

Het lespakket 12 provincies voor je 12e richt zich op kinderen in de groepen 5 en 6. Het programma kan ook ingezet worden in de groepen 7 en 8. De video’s kunt u klassikaal bekijken via het digibord. Dit project leent zich goed voor de koppeling met thuis. Kinderen vullen samen met hun ouders de huiswerkopdracht in, waardoor er ook thuis verder gewerkt kan worden aan de kennis van de 12 provincies.

0

Het lespakket 12 provincies voor je 12e sluit aan bij de kerndoelen van de leerlijnen;

  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Ruimte
  • Tijd
  • Wiskundig inzicht en handelen
  • Getallen en bewerkingen
  • Meten en meetkunde
Ga naar dit lespakket