Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

3 geloven op 1 kussen – Christendom

Mythes en overleveringen kleurden de wonderbaarlijke doorbraak van het christendom in Rome. De kunstwerken van toen zijn vandaag de dag het levende bewijs van een succesverhaal in slow motion: hoe het christendom in het keizerlijke Rome van een kleine geloofsgemeenschap een dominante religie werd. ‘Rome. De droom van keizer Constantijn’ is het derde deel van het drieluik in De Nieuwe Kerk over drie grote monotheïstische wereldreligies. Het lespakket ‘3 geloven op 1 kussen: christendom’ sluit uitstekend aan op de tentoonstelling in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

 

Wat houdt het lespakket ‘3 geloven op 1 kussen’ in?

De Nieuwe Kerk biedt een ambitieus, educatief lesprogramma voor het basisonderwijs rondom drie wereldgodsdiensten: islam, jodendom en christendom. Het project bestaat uit een digitaal lespakket en een tentoonstelling in De Nieuwe Kerk. Het doel van dit project is het kweken van begrip, kennis en respect voor elkaar en voor de grote wereldgodsdiensten door middel van schoonheid en kunst.

Het lespakket over het christendom is een aanvulling op de eerder verschenen lespakketten over de islam en het jodendom. De lespakketten zijn een waardevolle aanvulling op de tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk. Door deze tentoonstellingen, en het feit dat De Nieuwe Kerk een christelijk gebouw is met protestantse en katholieke verhalen, ontstond het idee om samen met KlasseTV een omvangrijk programma te maken voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Begrip en respect staan hierin centraal.

Doelstelling

Dit lespakket sluit aan bij kerndoelen die vallen onder het deel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. Het gaat om de kerndoelen 37, 38, 55 en 56 van de midden- en bovenbouw.

Ga naar dit lespakket