Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

3 geloven op 1 kussen – Jodendom

Religie en kunst hebben veel met elkaar te maken. Het jodendom heeft zich in de loop der eeuwen zich over de wereld verspreid. Al zolang het jodendom bestaat zijn er joodse verhalen. Vertellingen, parabels, legenden en liederen waren eeuwenlang een middel om de tradities levend te houden en te actualiseren.

Wat houdt het lespakket ‘3 geloven op 1 kussen’ in?

”De Nieuwe Kerk” biedt rondom drie wereldgodsdiensten, islam, jodendom en christendom een ambitieus educatief programma voor het basisonderwijs. Een project in de klas én in ”De Nieuwe Kerk” zelf. Het doel van dit project is het kweken van begrip, kennis en respect voor elkaar en voor de grote drie wereldgodsdiensten door middel van schoonheid en kunst.

Directe aanleiding zijn de grote tentoonstellingen in ”De Nieuwe Kerk” over wereldgodsdiensten: Jodendom, een wereld vol verhalen(2012). Door deze tentoonstellingen en het feit dat ”De Nieuwe Kerk” een christelijk gebouw is met protestantse en katholieke verhalen ontstond het idee om samen met KlasseTV een omvangrijk programma te maken voor het Nederlandse basisonderwijs. Begrip, respect en verdraagzaamheid staan hierin centraal.

Ga naar dit lespakket

Doelstelling

Dit lespakket sluit aan bij de kerndoelen die vallen onder het deel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. Kerndoelen  37, 38, 55 en 56 van de midden- en bovenbouw.

Voor groep

  • 5
  • 6
  • 7
  • 8