Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

NieuwsMakers

Wat is journalistiek? Wie werken er op een nieuwsredactie? Welke bronnen zijn betrouwbaar? Wat is goed burgerschap en welke rol speelt de journalist hierin?

Voor kinderen, en zelfs voor veel volwassenen, is het lastig om te bepalen wanneer een bron betrouwbaar is en hoe zij media zelf actief, kritisch en bewust kunnen inzetten. Dit kunnen ze natuurlijk leren. Het vergt een inspirerende en uitdagende aanpak die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. In dit lespakket krijgen leerlingen letterlijk een stem in het nieuws. De redactie komt niet langdurig in handen van een kleine groep; alle leerlingen gaan meewerken. Zij zijn de NieuwsMakers.

Lessen

NieuwsMakers is een lespakket voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Met behulp van het lespakket zullen de leerlingen – onder begeleiding van de leerkracht – zelf nieuws maken en deze publiceren in hun eigen online nieuwsmedium: de Nieuwstool. Met behulp van het lespakket maken de leerlingen niet alleen verschillende nieuwsitems, maar worden ze zich ook bewust van de verantwoordelijkheid van de journalistiek om mensen te informeren.
Daarnaast leren zij – door analyses van zelf gevonden nieuwsuitingen – kritisch te kijken naar nieuwsmedia en krijgen ze meer vat op de betrouwbaarheid van bronnen.

Het lespakket NieuwsMakers bevat verschillende onderdelen:
  • Algemene handleiding
  • Informatie voor de ouders
  • Lessen NieuwsMakers
  • Werkbladen voor de leerlingen
  • Draaiboek presentatie
  • Toolkit
  • Online Nieuwstool
  • Drie video’s met als onderwerpen: introductie NieuwsMakers, introductie Journalistiek en Cultureel burgerschap
Nieuwsservice

Een belangrijke ondersteuning bij dit lespakket is de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. In veel van de lessen analyseren leerlingen verschillende nieuwsitems en met de Nieuwsservice heeft u makkelijk toegang tot diverse nieuwsmedia.
De Nieuwsservice is gemakkelijk en kosteloos aan te vragen. Maak eerst een account aan via www.nieuwsindeklas.nl/mijn-account en kies vervolgens van welke dienst u gebruik wilt maken.

Met de Bezorgdienst voor docenten kunt u kosteloos verschillende dag- en weekbladen tegelijk of gespreid ontvangen. Voor een overzicht van de dag- en weekbladen, zie: www.nieuwsmediaportal.nl. Vraag deze dienst aan voordat u met het lespakket begint en u heeft voldoende nieuwsmedia tot uw beschikking.

NieuwsMakers is ontwikkeld door KlasseTV, Teachers in Media en Nieuws in de klas.

Ga naar dit lespakket

Doelstelling

Het lespakket NieuwsMakers sluit aan bij de kerndoelen van de leerlijnen:
-Nederlands
-Oriëntatie op jezelf en de wereld
-Kunstzinnige oriëntatie
Ook sluit het lespakket aan op verschillende competenties van Mediawijsheid en de domeinen democratie, participatie en identiteit van het Burgerschapsonderwijs.

Voor groep

  • 7
  • 8