Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Op het eerste gezicht

Hoe voelt het om in de schoenen te staan van iemand die vaak aangestaard wordt? Hoe is het om te worden beoordeeld op iets wat altijd zichtbaar is en waar je niks aan kunt veranderen? Als je een gezichtsafwijking hebt, voel je je soms anders. En dat, terwijl ‘erbij horen’ juist zo belangrijk is voor kinderen.

Wat houdt het lespakket ‘Op het eerste gezicht’ in?

‘Op het eerste gezicht’ is een lespakket voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. In één les leren leerlingen dat niet iedereen er hetzelfde uitziet en dat je anderen met respect behandelt. De les is opgebouwd rond een video van zeven minuten, die vervolgens besproken wordt aan de hand van korte, bewustmakende opdrachten. Leerlingen worden aan het denken gezet en krijgen gedragsalternatieven aangeboden: hoe reageer jij op het moment dat je iemand tegenkomt met een gezichtsafwijking? Wat gebeurt er met de ander als jij dat doet? Hoe zou je je gedrag kunnen aanpassen, zodat de ander in zijn waarde wordt gelaten?

Ga naar dit lespakket

Doelstelling

 • • Leerlingen kunnen het onderwerp gezichtsafwijkingen bespreekbaar maken
 • • Leerlingen worden zich bewust van de consequenties van hun gedrag
 • • Leerlingen krijgen handvatten aangereikt om hun communicatie te verbeteren
 • • De specifieke kerndoelen die verband houden met dit lespakket zijn 34, 37 en 54 voor de midden- en bovenbouw en hebben betrekking tot ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

Onderdelen van het lespakket

 • • Lesbrief voor de leerkracht
 • • Bewustmakende video
 • • Werkblad (rollenspel) voor de leerling
 • • Reflectieblad voor de leerling

Voor groep

 • 6
 • 7
 • 8