Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Papier & Karton

Ga naar dit lespakket

Doelstelling

Het lespakket ‘Papier & Karton’ sluit aan bij de kerndoelen van de leerlijnen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’  en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

  • Mens en samenleving – 39
  • Natuur en techniek – 44
  • Kunstzinnige oriëntatie – 54 en 55

Voor groep

  • 7
  • 8