Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

VOEG TOE AAN UW FAVORIETEN

Samen voor War Child

In meer dan twintig gebieden over de hele wereld is er oorlog. Honderdduizenden oorlogskinderen raken gescheiden van hun ouders en staan er helemaal alleen voor. Ze voelen zich niet veilig. Ze kunnen niet naar school. Vaak leven ze op straat en lopen ze het risico om als kindsoldaat te moeten vechten en moorden.

War Child zorgt in landen waar het oorlog is voor veilige plekken: Safe Spaces. Hier kunnen kinderen op een veilige plek samen spelen, samen naar school en weer vrolijk worden. De opbrengsten van de single van Laura van Kaam gaan naar War Child zodat zoveel mogelijk oorlogskinderen naar een Safe Space kunnen. Ook maakt War Child mensen bewust van kinderrechten, zoals het recht op aandacht en zorg. Op die manier kunnen kinderen samen met de volwassenen om hen heen een veiligere leefomgeving creëren. En zo kunnen ze elkaar helpen wanneer een kind in aanraking komt met geweld, misbruik of verwaarlozing.

Wat houdt het lespakket ‘Samen met Laura voor War Child’ in?
 • Het kennisgedeelte is opgebouwd uit een aantal lessen, waarin de problematiek van verlaten oorlogskinderen wordt behandeld. Waarom zijn er kinderen die opgroeien in oorlog, mee moeten vechten als kindsoldaat, of niet naar school kunnen omdat ze moeten werken? De leerlingen leren hun eigen leefomgeving te vergelijken met die van kinderen in oorlogsgebieden en gaan actief aan de slag met een onderzoeksvraag.
 • In het actiegedeelte gaan de leerlingen klassikaal brainstormen over de manier waarop zij verlaten oorlogskinderen kunnen helpen. Samen bedenken ze creatieve plannen en voeren die vervolgens uit in hun eigen omgeving. De leerlingen gebruiken hun talent om het talent van leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld een kans te geven.
Hoe kan ik het lesmateriaal inzetten?

Het lespakket ‘Samen met Laura voor War Child’ kan zowel een aanvulling zijn op bestaande wereldoriëntatiemethoden, als een op zichzelf staand project.
Het lespakket werkt toe naar het actiegedeelte, waarbij de leerlingen met hun inspanningen rechtstreeks een bijdrage leveren aan de actie ‘Laura voor War Child’.

Ga naar dit lespakket

Doelstelling

 • • Leerlingen leren de problematiek van verlaten oorlogskinderen kennen
 • • Leerlingen zetten zelf een actie op touw om verlaten oorlogskinderen te helpen

Dit lespakket sluit aan bij kerndoelen die behoren tot de leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. De specifieke kerndoelen zijn 34, 37 en 54.

Uit welke onderdelen bestaat het lespakket?
 • • Bewustmakende en activerende video’s
 • • Algemene handleiding voor de leerkracht
 • • Lesbrieven voor de leerkracht
 • • Werkbladen voor de leerling
 • • Informatiebrief voor de ouders
 • • Aanmeldformulier voor de actie

Voor groep

 • 7
 • 8