Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Sport@School

Sporten is gezond. Dat weten we allemaal. Maar sporten is meer. Het is ook goed voor je contacten en je sociale ontwikkeling. Spelenderwijs leer je samenwerken, ontwikkel je zelfvertrouwen en leer je respect te hebben voor je tegenstander en de scheidsrechter.

Wat houdt het lespakket ‘Sport@School’ in?

Sport@School is een multimediaal lespakket boordevol sportplezier voor de groepen 5 t/m 8. In Sport@School staan sportoverstijgende thema’s centraal, zoals sportiviteit en fair play, fysieke en mentale gezondheid en samenwerken en verbondenheid. Sport@School bevat onder meer video’s, praatplaten, theorielessen, sportlessen en een draaiboek voor een sportdag. Daarnaast is er een schat aan bronmateriaal van 10 verschillende sportbonden. Hier vindt u bijvoorbeeld extra videomateriaal, sportlessen en achtergrondinformatie in tekst en beeld.
Sport@School is in meerdere opzichten een sportief lespakket speciaal voor de groepsleerkracht en de vakleerkracht!

Ga naar dit lespakket

Doelstelling

Dit lespakket sluit aan bij de kerndoelen die vallen onder het deel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, ‘Kunstzinnige oriëntatie en ‘Bewegingsonderwijs’. Kerndoelen 34, 35, 37, 54, 55 en 57 van de midden- en bovenbouw.

Voor groep

  • 5
  • 6
  • 7
  • 8