Les 6

Jouw sport in de buurt

Een rondje door de klas leert dat veel leerlingen lid zijn van sportverenigingen. De meesten zullen op voetbal zitten. Daarnaast is er misschien een aantal dat tennist, hockeyt of turnt. Maar zitten er ook leerlingen bij die aan honkbal, waterpolo of synchroonzwemmen doen? Die sporten zijn minder voor de hand liggend, maar kunnen ook goed bij iemand passen. Er zijn zoveel soorten sporten, dat er altijd iets bij zit wat een kind leuk of interessant zou kunnen vinden: teamsporten, balsporten, vechtsporten, extreme sporten, ga maar door. Bovendien is sporten goed voor het humeur, de gezondheid en het zelfvertrouwen.

Leerlingen leren in deze laatste les dat er veel soorten sporten zijn en dat ze om verschillende redenen een sport kunnen kiezen. Welke sportverenigingen zijn er in de buurt van de school? En wat zijn voor jou redenen om voor een sport te kiezen? Vriendjes? Balsport of juist niet? In deze les krijgen de kinderen inzicht in hun motieven om voor een bepaalde sport te kiezen.