Wat is journalistiek? Wie werken er op een nieuwsredactie? Welke bronnen zijn betrouwbaar? Wat is goed burgerschap en welke rol speelt de journalist hierin?

Voor kinderen, en zelfs voor veel volwassenen, is het lastig om te bepalen wanneer een bron betrouwbaar is en hoe zij media zelf actief, kritisch en bewust kunnen inzetten. Dit kunnen ze natuurlijk leren. Het vergt een inspirerende en uitdagende aanpak die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. In dit lespakket krijgen leerlingen letterlijk een stem in het nieuws. De redactie komt niet langdurig in handen van een kleine groep; alle leerlingen gaan meewerken. Zij zijn de NieuwsMakers.


handleiding    ouderbrief    Aanmelden nieuwsserviceBeknopt lespakket

NieuwsMakers is een lespakket voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. In zes lessen zullen de leerlingen het proces van nieuwsgaring doorlopen: te beginnen met het leren over de verantwoordelijkheid die je als journalist hebt om andere burgers te informeren tot het daadwerkelijk filmen, schrijven of fotograferen van een nieuwsitem. Daarnaast bevat het lespakket een draaiboek voor het presenteren van de nieuwsproductie aan de ouders.

 
 

Tools & Extra's

 

NieuwsMakers is ontwikkeld door

...

NieuwsMakers wordt mede mogelijk gemaakt door

...