Toolkit

In de Toolkit staat alles
wat een journalist moet weten

Hallo culturele burger! Ja, je leest het goed. Met het maken van nieuws vervul jij de rol van een culturele burger. Tenminste, als je het nieuws op een juiste manier onderzoekt en naar de andere burgers brengt…

download toolkit

Nieuwsmedia

Er zijn verschillende soorten nieuwsmedia die burgers informeren over belangrijke ontwikkelingen. Al die media brengen burgers het nieuws op hun heel eigen wijze. De meest gebruikte media zijn: De krant, De radio, De televisie, Het internet en de Weekbladen.


Cultureel burgerschap

Als cultureel burger zorg je ervoor dat andere burgers nadenken over wat er gebeurt in de maatschappij. Dat kan op veel verschillende manieren. Als theatermaker doe je dat wanneer je een toneelstuk maakt over een belangrijk probleem dat je wilt aankaarten of als kunstenaar wanneer je iets wilt duidelijk maken met een schilderij. Je kunt het doen als politicus als je het erg oneens bent met het beleid van de regering of als activist van bijvoorbeeld Greenpeace als je wilt dat er wetten komen tegen jacht op walvissen. De journalist is natuurlijk ook een cultureel burger: door de nieuwsitems die de journalist maakt, krijgen burgers belangrijke informatie. Hierdoor kunnen zij zich een mening vormen over belangrijke onderwerpen of problemen in de samenleving.De culturele burger

Als actief burger heeft iedereen natuurlijk ook verplichtingen, zoals zich houden aan de regels van het land, zichzelf informeren over de ontwikkelingen in de maatschappij, stemmen ten tijde van verkiezingen, goed zorgen voor zichzelf en haar omgeving. Als cultureel burger informeer je anderen: als journalist kun je burgers informeren over de politiek, zodat zij zich een mening kunnen vormen over op welke partij ze gaan stemmen. Maar je kunt ze ook informatie geven over belangrijke problemen, zoals overgewicht of problemen in het onderwijs. Ook informatie over belangrijke plekken in de wijk (zoals een nieuw buurthuis of bejaardentehuis) of over verschillende geloven of culturen is belangrijk. Eigenlijk alle informatie waardoor burgers zich kunnen inleven in anderen, zich betrokken bij en verantwoordelijk voelen voor de maatschappij en actief meedoen in die maatschappij, informatie die je als cultureel burger door geeft. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar jouw verantwoordelijkheid is ook… om dat op de juiste manier te doen, zodat de informatie volledig en waar is!Meer over

NieuwsMakers is ontwikkeld door

...

NieuwsMakers wordt mede mogelijk gemaakt door

...