Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Melk, melk en melk

Inleiding

De koeien staan sinds een maand of twee weer buiten en grazen een groot deel van de dag het gras van de weilanden. Maar de koeien worden natuurlijk ook gemolken, want behalve voor het vlees gebruikt een boer zijn koeien ook voor de productie van melk. Waar dit melken vroeger met de hand ging, gaat het tegenwoordig veel sneller met machines. Er kunnen daardoor ook veel meer koeien op een boerderij leven. Wat weten de leerlingen van de koe en het geven van melk? In deze les gaan ze op een speelse manier achter een hoop wetenswaardigheden hieromtrent komen. Ze doen een quiz en gaan met elkaar pictionary spelen.

Kern

Vertel dat de kinderen vandaag meer gaan leren over de koe en de melk die de koe geeft. Begin met de kinderen in groepjes te laten bespreken wat ze in het algemeen al weten over de koe en haar melk, maar ook over het volgende: Hoe wordt een koe gemolken? Wat wordt er met de melk gedaan? Wat eet een koe en hoe dat hij dat? Bespreek de antwoorden van de kinderen kort na. Daarna gaan ze dit filmpje bekijken. Geef ze daarbij de volgende kijkvragen: 1. Hoe vaak wordt de melkcontainer geleegd? (eens in de drie dagen) 2. Hoeveel liter kan er ongeveer in een melkcontainer? (3750 liter) 3. Hoeveel liter melk is er nodig om één kaas te maken? (100 liter) 4. Hoeveel dagen moet hooi op het land hebben gelegen? (7 dagen op het land) Bespreek de antwoorden kort na.

Afsluiting

De les kan worden begonnen met een quiz. De antwoorden zullen niet altijd bij de kinderen bekend zijn, maar door het klassikaal (snel) te doen en bijvoorbeeld door te kijken welk antwoord de meeste kinderen denken dat goed is, komen ze er met elkaar vast uit. Vervolgens gaan de kinderen pictionary spelen: je trekt een kaartje en op dat kaartje staat wat je moet tekenen. Door zo goed en snel mogelijk te tekenen moet je de ander laten raden wat er op het kaartje stond. Verdeel de klas in groepjes. Binnen die groepjes spelen tweetallen tegen elkaar. Een leerling van een tweetal pakt een kaartje en gaat tekenen, de ander moet het raden. Als het na een bepaalde tijd (gebruik hiervoor bijvoorbeeld zandlopers of iets anders) niet is geraden mag het andere tweetal raden. Goed raden is een punt. Daarna is het andere tweetal aan de beurt. Laat de kinderen zelf afwisselen tussen tekenen en raden. De kaartjes met de tekenopdrachten staan op dit werkblad, elk groepje krijgt één werkblad. De kaartjes kan je van tevoren al knippen en als stapeltje aanbieden of je laat het de kinderen zelf doen (maar dan weten ze al wel wat ze kunnen verwachten!). Je kan de les afsluiten met een kort klassikaal rondje pictionary op het (digi)bord. Teken zelf of laat kinderen voor de klas iets tekenen.