Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Ruimtevaart in de klas

Inleiding

De ruimtevaart is vooral in het nieuws als er iets nieuws wordt ontdekt over leven op een andere planeet, als er iets misgaat of als een bekend iemand (in Nederland bijvoorbeeld André Kuipers) mee de ruimte in mag. Voor ons is het ook allemaal niet zo bijzonder meer. Alle satellieten waar we dagelijks gebruik van maken is niet meer dan normaal en er is zelfs sprake van ruimtereizen voor gewone burgers. Wat weten de kinderen nou precies van de ruimtevaart? Kennen ze alle planeten van ons zonnestelsel, maken ze wel eens gebruik van Google Earth om met behulp van satellietfoto’s hun eigen woonplaats en -omgeving te bekijken? Dit en meer komt in deze les aan de orde.

Kern

Laat de kinderen in groepjes bespreken wat ze al weten over de ruimte en de ruimtevaart. Laat ze daarbij praten over mensen in de ruimte, de planeten om ons heen, de zon en de maan. Bespreek de antwoorden kort na en noteer een en ander op het bord. Weten de kinderen dat de aarde om de zon draait (en daar een jaar over doet)? Dat de maan om de aarde draait (in één maand)? En dat de aarde om zijn eigen as draait in 24 uur? Vertel dat de ruimtevaart onder andere heeft gezorgd voor de satellieten waarmee we televisie kijken en de weg kunnen vinden met behulp van een navigatiesysteem. Vertel dat satellieten ook wel kunstmatige manen worden genoemd, omdat ze ook in een baan om de aarde zweven. Laat de kinderen onderstaand filmpje zien over de eerste mens op de maan. Geef ze daarbij de volgende kijkvragen: 1. Hoe werd het project van de landing op de maan genoemd? (Apollo). 2. Welke astronaut is niet op de maan geweest? (Mike Collins) 3. Hoe lang bleven Neil Armstrong en Buzz Aldrin op de maan? (twee uur) Bespreek de antwoorden kort na.

Afsluiting

Vertel dat de kinderen in groepjes opdrachten gaan maken op het volgende werkblad. Elk groepje verdeelt de eerste drie opdrachten onderling, de vierde opdracht doen ze samen. Bespreek de antwoorden na afloop met de groep met behulp van het antwoordenblad. Tenslotte wordt de landing op de maan met het ei uitgevoerd. Let bij de opdrachten op de benodigdheden die op het werkblad zijn aangegeven!