Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Wereldmelkdag

Inleiding

De koeien staan sinds een maand of twee weer buiten en grazen een groot deel van de dag het gras van de weilanden. Maar de koeien worden natuurlijk ook gemolken, want behalve voor het vlees gebruikt een boer zijn koeien ook voor de productie van melk. Waar dit melken vroeger met de hand ging, gaat het tegenwoordig veel sneller met machines. Er kunnen daardoor ook veel meer koeien op een boerderij leven. Wat weten de leerlingen van de koe en het geven van melk? In deze les gaan ze op een speelse manier aan de slag met dit onderwerp. Met behulp van een werkblad en/of de computer gaan ze aan de slag.

Kern

Vertel dat de kinderen vandaag meer gaan leren over de koe en de melk die de koe geeft. Begin met de kinderen in groepjes te laten bespreken wat ze in het algemeen al weten over de koe en haar melk, maar ook over het volgende: Hoe wordt een koe gemolken? Wat wordt er met de melk gedaan? Wat eet een koe en hoe dat hij dat? Bespreek de antwoorden van de kinderen kort na. Daarna gaan ze dit filmpje bekijken. Geef ze daarbij de volgende kijkvragen: 1. Hoeveel koeien kunnen er tegelijk worden gemolken? (tien) 2. Hoeveel melk geeft een koe per dag? (25 liter) 3. Wanneer geeft een koe goed melk? (als je goed voor ze zorgt) 4. Wat doen koeien vaak als ze weer naar buiten mogen? (een vreugdesprong of -dans) Bespreek de antwoorden kort na.

Afsluiting

Je kunt beginnen met raad het geluid. Vervolgens krijgen alle kinderen het volgende werkblad. De 35 vragen gaan ze in groepjes beantwoorden. Afhankelijk van de grootte van de groep, verdeel je de kinderen in gelijke groepjes. Elk groepje beantwoordt een deel van de vragen, dus bijvoorbeeld: groepje 1 doet de eerste zes vragen, groepje 2 maakt vraag 7 t/m 12 enzovoorts. Sommige antwoorden weten de kinderen misschien al wel, anderen moeten worden opgezocht via internet. Ze moeten daarbij de volgende website gebruiken, maar soms ook zelf zoeken op internet! Handig is om de computers alvast klaar te zetten op deze site of de kinderen te laten zien hoe ze er komen. Bespreek na afloop de antwoorden met de hele groep. Dat kan met behulp van dit antwoordenblad. De les kan worden afgesloten met Maak een verhaal. Op het bord kunnen dan plaatjes in de juiste volgorde worden geplaatst. Dit kun jij zelf doen met hulp van de klas of je laat het een aantal leerlingen zelf doen.