Al meer dan 3000 videoclips & lespakketten

Levensbeschouwing & Wereldgodsdiensten

In dit lespakket kunt u verschillende methodes en magazines vinden die aansluiten bij het vak levensbeschouwing en/of wereld godsdiensten. De methodes helpen invulling te geven aan het kerndoel “De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen“.

U kunt in dit lespakket video’s en digitale prentenboeken vinden die aansluiten bij de onderstaande methodes en magazines.

De methodes die u hier kunt vinden zijn:

  • Wat geloof jij? een methode voor de middenbouw
  • Wereldwijd geloven, een methode voor de bovenbouw
  • Vieren kun je leren, een methode geschikt voor de hele school

Naast deze 3 methodes is er ook aandacht voor verschillende magazines zoals:

Kleur

is een methode interreligieuze creatieve levensbeschouwelijke vorming, gebaseerd op thema’s van sociaal-emotionele vorming. Elk nummer bevat vijf lessen voor de groepen 1 t/m 8 van ongeveer een half uur tot drie kwartier per twee weken. Plus een speciale les met suggesties voor een viering van een speciale feestdag of religieus feest.

Hemel en Aarde

is een inspirerende methode voor godsdienst en levens-beschouwing die inzetbaar is van de groepen 1 t/m 8. De lessen zijn erg toegankelijk en behandelen verrassende onderwerpen.

Kind op Maandag

is een methode voor godsdienstonderwijs met lesmateriaal voor de hele basisschool. In elk nummer van Kind op Maandag staat een viering die aansluit bij de tijd van het jaar, bijvoorbeeld rond: Kerst, Pasen, de vredesweek en de biddag voor gewas en arbeid.

Ga naar dit lesmateriaal