Les 2

Sportiviteit en respect

Soms maakt een sporter een grove overtreding. Spelers van de tegenpartij stormen woedend op hem af. De scheidsrechter geeft hem een gele kaart. Onsportief gedrag hoort niet thuis op het sportveld. Ook niet buiten het veld overigens. Leerlingen moeten respect hebben voor de mensen om hen heen: ouders, klasgenoten, medespelers, tegenstanders, de scheidsrechter. Ze moeten leren dat ze een ander behandelen zoals ze zelf ook behandeld willen worden. En niemand wil toch uitgescholden of hard getackeld worden?

In deze les leren de leerlingen dat sportiviteit en respect belangrijke factoren zijn tijdens het sporten. En dat die factoren ook buiten het sportveld gelden. De theorieles brengt de leerlingen op originele wijze in aanraking met sportiviteit en respect.