Samenwerking sport en onderwijs

Voor een stevig fundament onder een levenslange sportloopbaan

NOC*NSF werkt niet alleen samen met de aangesloten sportbonden aan het behalen van topsportambities, maar maakt ook periodiek plannen (Sportagenda 2016) om de sportparticipatie te verhogen. Sport is bedoeld voor iedereen! Om dit te bereiken zoekt NOC*NSF, door onder andere participatie in het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, ook de samenwerking met partners in het onderwijsveld.

Sport heeft namelijk een belangrijke meerwaarde. Zo stimuleert het de gezondheid, werkt het overgewicht tegen en is onmisbaar voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling. Bovenal is zelf sporten ook vaak zeer plezierig om te doen! Tevens draagt het bij aan de realisatie van de onderwijsdoelen zoals de verbetering van de schoolprestaties en de vermindering van schooluitval.

Het is dus van belang dat kinderen in de leeftijd dat ze op de basisschool zitten brede motorische vaardigheden (= fysiek alfabet) aanleren om (zelfstandig) deel te kunnen nemen aan onze sportcultuur. Naast lessen bewegingsonderwijs door een bevoegde (vak)leerkracht is, zeker vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs, een brede sportkennismaking met sport van belang. Niet alleen op school, maar ook bij (lokale) verenigingen. Sportverenigingen en scholen dienen hiervoor dus samen te werken!

Verenigingen worden steeds vaker door hun sportbond ondersteund om ‘schoolactief’ te worden. Door sport op en rondom de school aan te bieden kunnen namelijk alle kinderen worden bereikt en kan worden voorkomen dat zij bij de overstap naar het voortgezet onderwijs de binding met de sport verliezen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sportende kinderen 3,5 keer zoveel kans hebben om ook op volwassen leeftijd actieve sporters te zijn.

Klik hier voor meer informatie over school&sport, de ondersteuningsconcepten van 19 sportbonden in de samenwerking met het onderwijs en onze database met schoolactieve verenigingen